Κατοικία στην Κηφισιά

Project title:

Κατοικία στην Κηφισιά

Location:

Αθήνα, Ελλάδα

Coordinates:

38.099509, 23.797974586

Completed:

in 2016

Κατοικία στην Κηφισιά

Οι ιδιοκτήτες, οραματίστηκαν μία σύγχρονη κατοικία με γνώμονα το ανθρώπινο μέτρο. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ήταν η κατοικία να είναι φιλόξενη και εξωστρεφής, που θα παρέχει συνάμα στην οικογένειά τους την άνεση της σύγχρονης ζωής και την απαιτούμενη ασφάλεια. Με οικολογική συνείδηση αλλά και κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία, αποδίδονται εικόνες μιας "λιτής πολυτέλειας". Κατοικία μιας εκσυγχρονισμένης αντίληψης. Η συνύπαρξη των όγκων, πέραν της εικόνας που δημιουργούν των επιμελώς "ερριμμένων", εξασφαλίζουν ανοίγματα προς το γύρω περιβάλλον, αποδίδοντας αίσθηση διαπερατότητας, αλλά και ασφάλειας. Η κατοικία είναι υπό κατασκευή σε οικόπεδο στη Νέα Κηφισιά. Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε 15 μήνες ικανοποιώντας την επιθυμία της οικογένεια των ιδιοκτητών.

SHARE ON FACEBOOK